Přeskočit na obsah

Zelený trojúhelník

Představení

Jedná se o výstavbu bytového domu o 75-ti bytových jednotkách v Plzni na Borech v lokalitě Zelený Trojúhelník - sever. Projekt bytového domu vytvořila společnost ARCHITEKT s.r.o. pod vedením ing. architekta Luboše Kouřima. Řešení stavby je hmotově přizpůsobeno okolní stávající i navrhované zástavbě, hmotová plasticita bytového domu reaguje na měřítko okolních staveb. Dům je navržen jako pětipodlažní stavba se střešní nástavbou a ustupujícím 4. a 5. podlažím.