Přeskočit na obsah

Bytový dům Plzeň Mikulka I + II etapa

Představení

Bytový komplex v Plzni "Pod Mikulkou" je soubor 4 bytových domů s celkem 52 bytovými jednotkami. Bytové domy tvoří ucelený areál o ploše 5.500 m2. Jsou situovány v klidném prostředí Plzně, v blízkosti FN Lochotín. Předmětem díla je kompletní dodávka tzv. „na klíč“ stavby : "Výstavba polyfunkčního domu „Pod Mikulkou II – Lidická ul., Plzeň 1“ včetně venkovních terénních a sadových úprav k polyfunkčnímu domu a technické infrastruktury, dle realizační projektové dokumentace zpracované firmou AVE architekt, a.s.,