Přeskočit na obsah

Rosum

Představení

Projekt AB Rosum aplikuje nejnovější trendy i standardy ve výstavbě administrativních budov. Výběr lokality této stavby představuje optimální volbu, a to nejen pro své dobré dopravní napojení. Nespornou přidanou hodnotou je bezprostřední sousedství městských parků a vodních ploch. Tento administrativní komplex je integrální součástí promyšlené krajinářské koncepce čtvrti Ružinov v Bratislavě.