CZ SK
Design for you

ViSoft - 3D vizualizácie ProCeram

V mnohých projektoch sa stretávame iba so špecifikáciou priestor "keramická dlažba" a výber je ponechaný na investorovi alebo stavebnej firme, ktorá objekt realizuje. V prvom aj druhom prípade však často ide o ľudí, ktorí nemajú skúsenosti, nie sú oboznámení s novými materiálmi a trendy. Výber, ktorý vykonajú, je väčšinou limitovaný designom iba jednej dlaždice. Nedokážu si predstaviť možnosti kombinácií farieb a rozmerov. Táto časť je tiež pre projektanta pracná a často mu chýba aj dostatok času a informácií na spracovanie aj v detaile kvalitného návrhu. Novej série majú väčšinou viac rozmerov a farieb, a až ich kombináciami vynikne ich krása, ktorú inak neobjavíme.

3D vizualizace Visoft Vám umožní prohlédnout si Váš interiér v konečné fázi ještě před raealizací

Práve v skutočnosti, že dokáže záujemcovi verne zobraziť, ako bude vyzerať ním zvolená dlažba a obklad po aplikácie v danom priestore je najväčší prínos programu VISOFT. Nie je samozrejme na obmedzenom priestore možné popísať všetky funkcie a možnosti nového programu, ale v skratke sa o to pokúsime.
Prácu v tomto programe začíname nákresom pôdorysu a rozmiestnením zariaďovacích predmetov, ktorých je v databáze naozaj dostatok. Je možné predmety rozmerovo meniť a pohybovať s nimi tak, aby bol priestor riešený účelne, splnené požiadavky zákazníka i noriem a všeobecne platných zvyklostí. Pôdorys sa okrem iného stáva tiež podkladom pre rozvody vody, elektrického prúdu a odpady. V databáze programu nájdeme celkom päť tisíc výrobkov dovážaných na slovenský trh. Po odsúhlasení dispozičného riešenia prechádzame k výberu obkladov a dlažieb.
Po tejto procedúre už nasleduje iba príkaz pre automatické položenie. Samozrejme, že v praxi je všetko trochu zložitejšie, ale práve to umožňuje riešiť všetky dôležité detaily a výsledok je farebný výtlačok všetkých stien i podlahy, a pre obkladačov aj pre zákazníka trojrozmerný pohľad z ktoréhokoľvek bodu miestnosti. Posledná stránkou v programe je kalkulačný tabuľka s udaním množstva obkladov a dlažieb, zaokrúhleného na krabice váhy a ceny jednotlivých položiek aj cenovej súčty. Viac vizualizácií vytvorených v programe VISOFT nájdete tu.
Cenník grafických prác v programe ViSoft nájdete tu.

o této proceduře už následuje pouze příkaz pro automatické položení. Samozřejmě, že v praxi je vše poněkud složitější, ale právě to umožňuje řešit všechny důležité detaily a výsledek je barevný výtisk všech stěn i podlahy, a pro obkladače i pro zákazníka trojrozměrný pohled z kteréhokoli bodu místnosti. Poslední stránkou v programu je kalkulační tabulka s udáním množství obkladů a dlažeb, zaokrouhleného na krabice váhy a ceny jednotlivých položek i cenové součty. Více vizualizací vytvořených v programu ViSoft naleznete zde.
Ceník grafických prací v programu ViSoft naleznete zde.

ProCeram - koupelny
|Copyright © 2010 - 2014 ProCeram a.s.