CZ SK RU
Design for you

1.ročník jednokolové anonymní studentské soutěže

 

Téma:

A/ architektonický návrh fasády vícepodlažní budovy

B/ návrh kusového solitéru

 
Soutěžící si může vybrat, zda bude zpracovávat kategorii A/ či B/ či obě varianty.
 
Vyhlašovatel soutěže:
ProCeram a.s.
Jateční 862/32
301 00 Plzeň
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1376
 
Sekretariát soutěže:
Hana Knězová
Mobil: +420 733 553 526                          
E-mail: hana.knezova@proceram.cz
 
Webové stránky soutěže:
www.proceram.cz/cs/studentska-soutez/
 

Porota:

Pavel Basl, ProCeram a.s.
akad. arch. Václav Šmolík, nezávislý
Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
Mgr. art. Jana Potiron, artd. , Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara    
Ing. arch. Jan Holna, ARCHIP, DAM architekti
 

Cíl:

Cílem soutěže je demonstrace využití velkoformátových keramických dlaždic (maximální rozměr 3200 x 1600 mm, tl. 6 mm), které ukáže technologické možnosti zpracování materiálu.
 

Účastníci soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit řádní studenti vysokých škol zaměřených na architekturu a design.
 

Hodnocení návrhů:

Návrhy budou hodnoceny porotou v jednokolovém anonymním řízení. Kritéria hodnocení jsou inovativnost řešení, maximální využití vlastností keramických desek, proveditelnost.
 

Odevzdání soutěžního návrhu:

Soutěžní návrh bude odevzdán formou elektronického portfolia A3 na šířku v rozlišení 300 dpi. Portfolio nesmí nést jméno autora ani jiné označení, které by prozradilo totožnost autora. Termín odevzdání 19. dubna 2019
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Autoři odevzdaných portfolií předáním podkladů pořadateli soutěže souhlasí s evidencí osobních údajů, kterými jsou jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, pořadatelem soutěže a souhlasí s prezentací svých projektů spolu se svým jménem a příjmením v rámci soutěže a dalších výstupech souvisejících se soutěží.
 

Odměny:

Pro každé téma zvlášť
 
 1. místo = 15 tis.
 2. místo = 10 tis.
 3. místo = 5 tis.
 
 
 1. Vyhlášení soutěže – 26. 2. 2019
 
 1. Termín pro podání dotazů – od 26. února do 10. března 2019, na e-mail hana.knezova@proceram.cz
 
 1. Vysvětlení zadání – přednáška/“školení“ o možnostech využití materiálu proběhne:
 
 • v Praze, dne 20. 3. 2019 od 10:00 hodin na adrese: New Living Center, Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5
 
 • v Plzni, dne 27. 3. 2019 od 10:00 hodin na adrese: ProCeram a.s., Jateční 862/32, 301 00 Plzeň
 
V případě absence je možnost stáhnutí podkladů na webových stránkách: www.proceram.cz/cs/studentska-soutez/
 
 1. Konzultace formou e-mailu: ladislav.huba@proceram.cz
 
 1. Komise vybere nejlepší práce:
 • cca v polovině května
 • Uveřejnění výsledků dne 17.05.2019 formou uveřejnění na této webové záložce
 • Uvést kritéria hodnocení prací
 • Předání ceny ve čtvrtek 23.05.2019 a v pátek 24.05.2019
 
 • Slavnostní vyhlášení a předání cen:
Čtvrtek 23.05.2019, New Living Center, Šafránkova 1238/1, Praha 5, 155 00 ve 13:00 hodin
Pátek 24.05.2019, ProCeram a.s., Jateční 862/32, Plzeň, 301 00 ve 13:00 hodin

Zadání soutěže:

A/ Architektonický návrh fasády vícepodlažní budovy

Předmětem soutěže je navrhnout výsek předsazené fasády vícepodlažní administrativní budovy z keramických dlaždic maximálního rozměru 3200x1600 mm. Z dlaždic je možno za pomoci řezání vodním paprskem vyrobit díly libovolných tvarů. Návrh musí splňovat základní tepelně technické parametry a být proveditelný, zároveň by měl demonstrovat technologické možnosti zpracování materiálu.
Výsek fasády je pro potřeby soutěže zadán jako čtyřpodlažní budova o parteru světlé výšky 4,2 m a tři patra světlé výšky 3 m rozdělené mocností stropu 60 cm. Tloušťka ploché střechy je 90 cm. Šířka výřezu jsou tři trakty v osových vzdálenostech 6 m. Tento výsek musí dodržet všechny hodnocené práce.
 
Povinná součást soutěžního výstupu:
Ortogonální pohled na výsek fasády (M 1:100)
Řez (1:100)
Řez detail
Detail
Vizualizace

B/ Design mobiliáře vyrobený z velkoformátových dlaždic:

Předmětem soutěže je návrh městského mobiliáře (stůl, sezení, květináč, popelník) dle výběru soutěžícího z velkoformátových keramických dlaždic maximálního rozměru 3200 x 1600 mm). Navrhované předměty jsou určeny pro užití v interiéru i exteriéru, čemuž odpovídají vlastnosti keramických desek (mrazuvzdornost, odolnost proti obroušení, odolnost proti namáhání).
Deska stolu bude navržena z desky tl. 12 mm. V návrzích je možné kombinovat keramické desky s jinými materiály (např. podnož ze dřeva, kovu, betonu, ….). Při hodnocení bude přihlédnuto k využití nepravidelných forem demonstrujících technologické možnosti zpracování materiálu. Vhodné je také využití různých textur dlaždic.
Soutěžící si vybere jeden typ mobiliáře dle vlastního uvážení.
 
Povinná součást soutěžního výstupu:
Vizualizace objektu
Okótovaný výkres jednotlivých desek
Nárys (doporučené měřítko 1:10)
Bokorys (doporučené měřítko 1:10)
Půdorys (doporučené měřítko 1:10)
Řez (doporučené měřítko 1:10)
ProCeram - koupelny
|Copyright © 2010 - 2014 ProCeram a.s.