CZ SK
Design for you

ProCeram sa podieľa na vývoji, testovaní a školení

Aktualizováno: 27.05.2019 12:59

ProCeram sa aktívne podieľa na testovaní a školení obkladačov ako správne pracovať s veľkoformátovými obkladmi a dlažbami. Zároveň spolupracujeme na vývoji účinného lepidla určeného práve pre veľkoformáty.

Vývoj lepidla bol iniciovaný počiatočnými problémami s obkladaním pomocou štandardného lepidla a oboznámením sa so zvýšenými nárokmi na technológiu i materiály s ktorými sa pri pokládke veľkoformátových keramických prvkov pracuje. Pri testovaní a overovaní parametrov vyvýjanej lepiacej malty boli s dobrými výsledkami obložené stovky metrov obkladov a dlažieb formátu 160 × 320 cm s rôznymi hrúbkami.

Hlavným cieľom projektu bolo zavedenie overenej a certifikovanej technológie pokládky pre lepenie veľkoformátových obkladov a dlažieb spoužitím špeciálne modifikovanej lepiacej malty na báze cementu. Na overenie parametrov a systémovej funkcie vyvýjanej malty v praxi slúžia aj unikátne záťažové testy. Tie sa vykonávajú v spolupráci výrobcu lepidla a vývojového pracoviska Fakulty Stavební VUT v Brne.

Pre pokládku veľkoformátovej dlažby na podlahu odporúčame použiť gresovú keramickú dlažbu s hrúbkou črepu aspoň 9 mm.

 

zavřít
zavřít
zavřít
zavřít
zavřít
zavřít
zavřít
zavřít
zavřít
ProCeram - koupelny
|Copyright © 2010 - 2014 ProCeram a.s.